ศกร.ตำบลทุ่งฮั้ว นำนักศึกษาและกลุ่มอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมงานวิชาการ ณ สกร.อำเภอวังเหนือ วันที่ 19 กันยายน 2566

ศกร.ตำบลทุ่งฮั้ว นำนักศึกษาและกลุ่มอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมงานวิชาการ ณ สกร.อำเภอวังเหนือ วันที่ 19 กันยายน 2566  




ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น