#รับสมัครนักศึกษา online

    กศน.อำเภอวังเหนือเปิดรับนักศึกษาภาคเรียน ที่1/2563  โดยการสมัครเรียนแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และการประกาศ พรก.ฉุกเฉินในขณะนี้ อาจทำให้ผู้สมัครหลายๆ ท่านไม่สะดวกในการเดินทางมาสมัครเรียนกับ กศน.อำเภอวังเหนือ ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้าถึงระบบการศึกษา กศน.อำเภอวังเหนือ  จึงได้มีการให้ลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ กศน.อำเภอ  https://www.wangnueanfe.com/ และเว็บไซต์ กศน.ตำบลทุกตำบล ดังนี้  กศน.ตำบลวังหนือ  กศน.ตำบลวังทรายคำ  กศน.ตำบลวังซ้าย  
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ https://www.wangnueanfe.com/ หรือ เว็บไซต์ กศน.ตำบล
2. ให้คลิกไอคอน คำว่า "สมัครเรียนออนไลน์" หรือ ถ้าในเว็บไซต์ กศน.ตำบลจะปรากฎแบบฟอร์ม "ลงทะเบียนเรียน" 
3. กรอกรายละเอียดที่ปรากฎบนหน้าจอการสมัครเรียนให้ครบถ้วน
4. เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้ปริ้นท์หลักฐานรายละเอียดการกรอกรายละเอียดการสมัครเรียนให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับ และแนบเอกสารตามที่ประกาศไว้หน้าเพจประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอวังเหนือ

5. เมื่อปริ้นท์รายละเอียดการกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถกดคำว่า "เพิ่มข้อมูล" ได้เลย (อย่าเพิ่งรีบร้อนกดปิดนะครับ ไม่เช่นนั้น จะเสียสิทธิ์ในการสมัครเรียนนะครับ)
6. เมื่อทำการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งเอกสารหลักฐานการกรอกรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ พร้อมแนบเอกสาร ส่งไปรษณีย์มาที่ กศน.อำเภอวังเหนือ เลขที่ 467 หมู่ 4  ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง  52140
7. สำหรับท่านใดที่สามารถมาส่งเอกสารหลักฐานการสมัครเรียนด้วยตนเอง ขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และมายื่นสมัครเรียนที่ กศน.อำเภอวังเหนือ ได้เช่นเดิมนะครับ
หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นี้นะครับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-279249 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น