#ไทยคู่ฟ้า การถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ไม่ควรถ่ายด้านหลังบัตรไปพร้อมกับด้านหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น