ประชุมประจำเดือน กันยายน 2562

วันที่ 27 กันยายน 2562
       นายภานุวัฒน์  สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ พร้อมด้วย
นายจักรกฤษ  ปีก่ำ  ครูผู้ช่วย เข้าร่วมปะชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง1 ความคิดเห็น: