กศน.อำเภอวังเหนือ จัดทำวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานรอบเดือนมกราคม 2562 นำเสนอในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร
 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น