Lampang knowledge Center

25-28 มิถุนายน 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาช่องทางการเรียนรู้และระบบคลังความรู้ (Thailand knowledge portal) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ศูนย์ความรู้ประชาชนจังหวัดลำปาง
( Lampang knowledge Center )
x

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น