วันที่  18 มิถุนายน 2561  กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการ Smart Farmer ด้วยการศึกษาดูงาน สวนคุณภูผา ตัวอย่าง Smart Farmer ของอำเภอวังเหนือไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น