นายวสันต์ แปงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ จาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ที่มานิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE )

             วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายภานุวัฒน์  สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ และ คณะครู ให้การต้อนรับ นายวสันต์  แปงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ จาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ที่มานิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    ณ หอประชุมฮอมฮัก กศน.อำเภอวังเหนือ            

 

         

  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น