การฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับประชาชนฯกศน.อ.วังเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ภาคเรียน 1.2564

ประชาสัมพันธ์: สมัครออนไลน์ เป็นนักศึกษา 1.2564 กศน.อ.วังเหนือ

ประชาสัมพันธ์ระบบช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียน กศน.อำเภอวังเหนือประชาชนที่เดินทางเข้ามาจังหวัดลำปาง ปฏิบัติตนตามน...

การทดสอบระบบการประชุมออนไลน์ทางไกล ผ่าน Application Zoom


ตย.จม.ข่าว

โครงการอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ สนง.กศน.จ.ลำปาง

เข้าใจ สมรรถนะ อย่างง่ายๆ ฉบับประชาชน