ประชาสัมพันธ์ระบบช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียน กศน.อำเภอวังเหนือประชาชนที่เดินทางเข้ามาจังหวัดลำปาง ปฏิบัติตนตามน...

การทดสอบระบบการประชุมออนไลน์ทางไกล ผ่าน Application Zoom


ตย.จม.ข่าว

โครงการอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ สนง.กศน.จ.ลำปาง

เข้าใจ สมรรถนะ อย่างง่ายๆ ฉบับประชาชน

คนละครึ่ง.com


สมัครออนไลน์ เป็นนักศึกษา 2.2563 กศน.อ.วังเหนือ