ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างหนังสือแบบเรียน

กศน.อำเภอวังเหนือ มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้างหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/62 โดยใช้ราคากลางอ้างอิงย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา และได้กำหนดราคากลางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น